AIS-modtager for båter

Når du seiler er det viktig at du kan holde deg informert om trafikken rundt deg, så du unngår å komme for tett på andre fartøyer. Ved hjelp av en AIS-mottaker, fanger du opp AIS-data som sendes ut fra yrkes- og fritidsbåter i nærheten av deg. På fartøyer på over 300 bruttotonn, fiskebåter og passasjerskip skal det alltid være installert AIS klasse A. Disse skipene vil du derfor alltid kunne se. På fritidsbåter brukes AIS klasse B, men her er bruk av AIS frivillig. Derfor kan du ikke være sikker på at alle fritidsbåtene har AIS installert. Men heldigvis er en klasse B AIS billigere enn klasse A. Det gjør det rimelig å få samme sikkerhets som større skip på din fritidsbåt.

Når du mottar AIS-data vil du bl.a. kunne se andre fartøyers kurs og hastighet på kartplotteren din - eller på en datamaskin eller et nettbrett som har installert sjøkart. Du vil også kunne se data som fartøyets navn og kallesignal, som du kan bruke i en nødsituasjon. Utover det vil du kunne lese av informasjon om båtens destinasjon og forventet ankomsttid. Øk sikkerheten nå, og begynn å motta data med en av AIS-mottakerne nedenfor! Kjøp online allerede i dag.