EPIRB og MOB for båter

Ved tilfelle av havari, eller ved en "mann overbord"-situasjon, er det livsviktig å kunne varsle redningstjenesten så raskt som mulig. I områder uten radio- eller telefonsignal kan EPIRB og MOB nødsendere vise seg å være din beste investering noensinne. Sjekk utvalget av nødsendere nedenfor, og bestill i dag. En nødsender til båten virker ved at den sender signal til en satellitt, som videresender signalet til redningstjenesten. Når redningstjenesten mottar nødsignalet, kan redningsarbeidet gå i gang. Nødsenderne er lette å bruke, og de virker globalt. Det betyr at nødsenderen kan brukes over hele kloden, og du er derfor sikret overalt.

Hva er forskjellen på EPIRB og MOB? EPIRB sende ut et signal til redningstjenesten, som dermed kan spore posisjonen din ved hjelp av en satellitt eller GPS. En MOB aktiveres ved mann over bord. En MOB sender signal til båten, som dermed kan lokalisere den uheldige sjømannen i vannet. Nødsenderne fungerer grunnleggende likt, men det er likevel forskjeller. Du må spesielt være oppmerksom på aktiveringen. Den skjer enten manuelt ved å trykke på en knapp, eller automatisk ved kontakt med vann. Enheter med innebygget GPS gjør det mulig å fastslå posisjonene med enda større nøyaktighet. Sjekk utvalget og bestill online i dag.