Kontakter

De rette kontaktinstrumentene er viktige å ha, når du skal betjene og styre elektronikken på båten din. Samtidig skal kontaktene være beregnet for montering på en båt, for å opprettholde sikkerheten når strøm er så tett på vann. De mange forskjellige kontaktene som du finner nedenfor, er beregnet til hvert sitt formål og derfor har du gode muligheter for å finne den varianten som du mangler på båten din. I tillegg kan du finne alskens tilbehør til kontakter, som sikrer en korrekt montering og bruk. Har du flere enheter som skal tilkobles, tilbyr vi også forskjellige monteringsløsninger.