Nødlys og nødblus for båter

Er uhellet ute er det viktig å ha sine nødlys og nødblus i orden. Bemærk at vi ikke sender nødblus, pga sikkerhetsaspektet. Velg i steden et elektrisk nødlys for optimal sikkerhet og funksjonsdyktighet.