Housegard

Siden 1991 har merket Housegard fra H.C Andersens fødeby, Odense, utviklet produkter som kan gjøre det sikkert for deg å være om bord på båten din. Housegard har nemlig utviklet produkter for brannsikkerhet til stort sett alle behov - deriblant båtbransjen.

Housegard utvikler løpende deres produkter for å forbedre brannsikkerheten. Etter mer enn 20 år i bransjen er Housegard en førende spiller på det nordiske markedet. Gjennom årene har Housegard bygget opp en rik produktportefølje av meget høy kvalitet. Det viser blant annet deres pulverslukker, som er den pulverslukkeren som har den høyeste slukkeeffekt med hele 55A.

Utover pulverslukkerne har Housegard også brannalarmer og branntepper, som kan være ytterst anvendelige å ha på båten. Housegard kan sågar også tilby en vannalarm, så du kan stoppe skaden, før den blir alt for stor.