Katadyn

Katadyn har utviklet og produsert vannbehandlingssystemer og produkter til marineindustrien i mer enn 80 år. Etter å ha utviklet en måte å rense vann på, ved å elektrisk utløse sølv-ioner i vannet, i 1926, ble Katadyn grunnlagt i 1928. Virksomheten ble grunnlagt i Zürich, men har i dag filialer i både Europa og USA.

 

Katadyn har spesialisert seg på drikkevann, som utover marineindustrien finnes hos militæret, til bruk ved nødhjelpsarbeide med mer. Om bord på en båt er Katadyns elektrisk vannavsalter et must, hvis du gjerne vil ha lett tilgjengelighet til rent drikkevann. Dermed slipper du å være redd for å tømme vanndunkene under lange seilaser eller under høye temperaturer. Med en elektrisk vannavsalter koblet til pumpen din, kan du nemlig på økonomisk vis drikke rent drikkevann direkte fra kranen - akkurat som du er vant til hjemmefra.

Katadyn har mer enn 50 prosent av markedsandelene på markedet og er altså en klar leder i segmentet. Deres produkter har nemlig høy kvalitet med forskjellige drikkevannsløsninger.