Ritchie

Ritchie har røtter helt tilbake til 1850, hvor fysikeren Edward Samuel Ritchie begynte å utvikle det første marine kompasset med flytende væske i, som vi kjenner fra de fleste kompass i dag. I 1900 hadde Ritchie, under firmanavn E.S Ritchie and Sons, solgt over 30 000 kompass. Virksomheten vokste fremdeles og i 1951 ble firmaet kjøpt opp av Louis A Sherman, som eide Marine Compass Company, og som produserer mindre

kompassinstrumenter. Sherman beholdt dog navnet E.S.  Ritchie and Sons og selskapet er i dag eid av Louis A. Shermans barnebarn, Paul Sherman. I dag går firmaet under navnet Ritchie Navigation. På grunn av den spesielle flytende væsken som finnes i Ritchies kompass, kan nålen bevege seg uten problemer og låse seg til det magnetisk nord, raskere enn andre kompass på markedet. I tillegg er væske konstruert på en slik måte at det ikke dannes bobler. På den måten vil du alltid ha et perfekt utsyn til kompasset.

Ett av de viktigste ordene hos Ritchie er «kvalitetskontroll» og produktene blir derfor løpende kontrollert, så det sikres at du får den best mulige kvaliteten.