Sika

Sika ble grunnlagt i 1910 og har sitt hovedkontor i Sveits. I dag er Sika en av verdens førende leverandører innen kjemiske spesialprodukter, til blant annet byggeproduksjon. Sikas produkter omfatter produkter, systemer og løsninger til blant annet tetting, liming, beskyttelse og forsterkning. Sika har datterselskaper i 100 land, deriblant Norge, og har omkring 18 000 medarbeidere. Den daværende lille forretningen i Sveits har dermed, på bakgrunn av godt håndverk og god kvalitet, ekspandert til en verdensomspennende forretning. Sika jobber løpende med å optimere sin bæredyktighetsprofil, for å gjøre seg så grønne som mulig. Allerede nå imøtekommer Sika flere miljø- og sikkerhetsmessige problemstillinger, og de vil med sin innovative tankegang utvikle en enda grønnere profil i fremtiden. Sika utvikler løsninger som baner veien for solid og fremtidssikrede reparasjoner og byggverk. Sikas produkter, som elastisk forseglingsmasse og multiprimer, vil sikre en holdbar reparasjon på båten din.