Tesa

Tesas suksessfulle historie begynner, paradoksalt nok, med en mislykket utvikling av plastre som skulle være selvklebende. Apotekeren Paul C. Beierhof arbeidet på plasteret, da Oscar Troplowitz overtok laboratoriet i 1890. Det plasteret som Beierhof hadde skapt, klistret fint, men irriterte huden. Troplowitz utviklet videre på produktet, og i 1896 kunne de fremføre den første tekniske tapen, som har dannet grunnpilaren i Tesas historie. I dag er Tesa nemlig en av verdens førende spillere innenfor selvklebende produkter, som kan være anvendelige å ha om bord i din båt til blant annet mindre reparasjoner.

Tesa tar ansvar for miljøet i sine produkter og går derfor ikke bare inn for kvalitet og teknologiske fremskritt, men også i bæredyktighet. Tesas produkter er mer enn bare alminnelig tape. De er nemlig utrolig slitesterke og kan tåle harde betingelser som jordskjelv. De vil dermed uten tvil også tåle de harde betingelsene som er å finne, med vind og vær, når du seiler.