Signalflagg for båter

Signalflaggene har hver sin betydning, men de kan også brukes som utsmykning. Signalflagg er gode å ha med om bord, så du kan kommunisere med andre skip. Dykkerflagget signaliserer for eksempel at du har en dykker i vannet, så andre båter blir oppmerksom på det, så de skal seile langsomt forbi. Det finnes ett flagg til, som brukes hvis en mann ryker over bord, eller hvis dere laster, losser eller transporterer farlig gods. Hvert flagg er markert med en bokstav eller tall, som forstås internasjonalt. Her kan du velge mellom enkeltflagg, som både kan være signalflagg eller flagg til utsmykning, små pakker med syv signalflagg eller store pakker med 40 signalflagg.