Skipshorn for båter

Se her under vårt utvalg av signalhorn og skipshorn, til bruk på både fritidsbåter og fartøy. Med et effektift skipshorn kan du advare mot sammenstøt og gi deg til kjenne i dårlig sikt, mørke og tåke. Se både skipshorn og signalhorn til innbygging og påbygging, og håndholdte horn til helt små båter.