VHF for båter

For å sikre at du kan få hjelp på båten når du er ute på havet, er det vesentlig å investere i en VHF. Utover å høyne din egen trygghet, kan du også bruke VHFen når andre er i nød. Du kan både får VHFen i håndholdt og i stasjonær utgave. Hvor godt signal VHFen har og hvor langt signalet kan rekke, avgjøres av VHFens effekt, antenne og hvor høyt antennen er plassert over vannet. En VHF er et ideelt redskap å ha med om bord, da du ikke kan være sikker på at en mobilmast kan nå mobiltelefonen din, eller annen form for kommunikasjon, som går over et offentlig nettverk. Nedenfor finner du forskjellige typer VHF-enheter og tilbehør til den, så du kan tilkalle hjelp i fremtiden.